Banu Evigncan

foto: Nico Kat

Banu Evigncan brengt mensen op weg

Om mensen met raad en daad bij te staan heeft ContourdeTwern een adviseur aangesteld, voor het Zand en de Reit is dat de sociaal werkster Banu Evigncan. “Iedereen afkomstig uit het Wandelbos zal geholpen worden door een collega van mij, die vanuit het MFA het Kruispunt opereert om de wijkbewoners te adviseren”, legt Banu uit. Zelf houdt zij op woensdag een inloopspreekuur, eerst van elf tot twaalf uur in Zonnehof en dan van half twee tot half drie in wijkcentrum ’t Sant. Daar kan iedereen met diverse vragen over zaken waar men in het dagelijks leven tegenaan loopt terecht. Dit werk doet Banu al sinds 2005, toen was de dienst enkel voor ouderen bestemd. “Ik woon zelf niet in Tilburg, maar ook in mijn eigen woonplaats hielp ik altijd al iedereen. Dat doe ik eigenlijk mijn hele leven al.”

Mensen kunnen bij Banu terecht met vragen over woningaanpassingen en over andere woon mogelijkheden, maar men kan ook bij haar terecht voor advies over financiële regelingen en subsidies. “Ik ben er voor iedereen, dus niet alleen voor ouderen. Veel van mijn clientèle is afkomstig van de universiteit”, aldus Banu. Ook kan er van alles gevraagd over vrije tijdsbesteding, over wat er allemaal te doen is in de buurt. Maar ook als je zelf wat wilt betekenen kan Banu je helpen. “Ik kan bemiddelen bij het verkrijgen van diensten en financiële regelingen, maar ook met instanties. Als je bijvoorbeeld vrijwilligerswerk zoekt, zo komen mensen uit hun isolement. Ik ben ook altijd bereikbaar als ik nodig ben voor ondersteuning bij een eigen initiatief of idee.”
De meest gestelde vragen zijn problemen rondom de eenzaamheid van een persoon en de armoede is een probleem dat vaak terugkomt. “Deze vragen komen meestal niet rechtstreeks bij mij, maar via de omgeving die zich zorgen maakt. Soms komen er telefoontjes van de huisarts, het GGZ of de huismeester die zich zorgen maken. Soms zelfs weleens van scholen, daar kunnen ze zich zorgen maken over bepaalde ouders, maar ook over de kinderen. Dan ga ik kijken in hoeverre ik ze kan helpen, dan kijk ik met name naar de verbetering van het welzijn.”

Ook is Banu er voor praktische hulp bij het invullen van eenvoudige formulieren. Soms is een probleem telefonisch niet op te lossen en is de raadvrager zelf niet in staat om naar een inloopspreekuur toe te komen. In zo’n situatie is het mogelijk om een afspraak voor een huisbezoek te maken.

De mensen met vragen komen de ene keer via een melding bij Banu terecht een andere keer zijn ze al bekend bij ContourdeTwern door een activiteit. “Ook heb ik een advertentie in de krant gezet en op internet. De bewoners in de naaste omgeving van Zonnehof hebben een flyer in de brievenbus gekregen met al mijn gegevens, dat willen we binnenkort gaan uitbreiden. Tevens staat mijn aanwezigheid aangegeven op postertjes in zowel Zonnehof als wijkcentrum ’t Sant” vertelt Banu.

Er komen vooral vragen van de ouderen in de wijk. “Sinds kort komen er ook steeds meer jongeren naar ons toe. Sinds 2014 heeft de gemeente Tilburg er namelijk voor gezorgd dat wij geen ouderenadviseurs meer zijn, de leeftijdsgrens is toen weggehaald. Mijn jongste cliënt is tweeëntwintig en studeert op de universiteit, hij is afkomstig uit Iran en ik help hem met de juiste hulp voor zijn fysieke klachten en welzijn in Nederland”, aldus Banu.