bridgevereniging in het Wandelbos

“Het blijft een gezelschapsvereniging en zo moet het ook zijn”

In het café Het Wandelbos komt iedere week op vrijdagavond de Bridge Vereniging De Honneur bijeen. “Het is de bedoeling dat de leden zich om kwart voor acht melden en dan begint om acht uur het eerste spel”, aldus Toine Vermeer de wedstrijdleider. Al 24 jaar is Het wandelbos het thuishonk van ‘de Honneur’. Ze zijn wel twee jaren er tussenuit geweest, maar uiteindelijk weer teruggekeerd naar het oude nest. De vereniging telt op dit moment 43 leden, om te bridgen in wedstrijdverband is dat weinig.

De Honneur is dus op zoek naar nieuwe leden. Dit artikel is het begin van het actieve werven, ze gaan vanaf nu meerdere stukjes in kranten plaatsen zodat er meer mensen weten van het bestaan van ‘de Honneur’. “Binnenkort begint de zomerbridge. Dat is een terugkerend evenement in de vakantie, waaraan ook mensen die nog geen lid zijn mogen meedoen. Je kan dan oefenen met je nieuwe partner of gewoon kijken of je het leuk vindt. Daaruit komen vaak ook veel nieuwe aanmeldingen voort”, aldus Toine.
Als mensen lid willen worden, wordt er niks van ze verwacht. “Het zou wel leuk zijn als ze het spel een beetje kennen, maar eisen om mee te kunnen doen zijn er verder niet”, verklaard Toine. Als je het spel helemaal niet kent is het misschien een stap te ver om meteen met de wintercompetitie mee te doen. Maar dat is weer wel heel geschikt om de stap naar een vereniging te maken als je het spel thuis al doet.
Aparte regels zijn er bij ‘de Honneur’ niet. “We spelen hier niet met het mes op tafel, zo van dat we moeten winnen. De meeste punten halen is leuk, maar niet het belangrijkste. Bridge blijft een gezelschapsspel en dat willen wij uitdragen. Binnen de vereniging is het gezelligheid, met een vleugje serieus. Als het nodig is”, aldus Toine.
De vereniging bestaat al 24 jaar, het twintigjarig bestaan is groots gevierd. Bijna alle jaren zit de vereniging in café ‘het Wandelbos’. “het bevalt ons hier uitstekend, de ambiance is erg goed en gezellig. De meeste leden komen ook uit deze omgeving, een enkeling uitgesloten. Er zijn ook mensen die uit Berkel-Enschot of de Reeshof komen”, vertelt Toine. Hij is zelf een goed voorbeeld van iemand die te voet naar het bridgen kan komen. Hij woont tegenover het café.
De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond(NBBR). Dat wil dus zeggen dat deze vereniging niet de eerste de beste is. Als u eens kennis wil gaan maken met deze vereniging kunt u kijken op www.nbbclubsites.nl/club/29029. Daar staat alles wat u moet weten.