Dementievriendelijk

Dementievriendelijk moet heel normaal zijn

Door middel van het plaatsen van drie gemozaïekte kunstbollen die verbonden worden door een wandelroute laat Tilburg-West zien dat het een dementievriendelijke wijk wordt. Het eerste kunstwerk wordt gemaakt vanaf 21 september in MFA het Kruispunt, aan de Sinopelstraat. “Door het langer thuis blijven wonen van mensen met geheugenproblemen is het belangrijk dat buurtbewoners van alle leeftijden aan de veiligheid en de vriendelijkheid van de woonomgeving werken”, aldus Ria van de Haterd, coördinator van dit project.

Aan de ene kant staat dus de bewoner met dementie centraal in het project, maar ook de buurtbewoner die niet ziek is, behoeft aandacht. Deze moet weten wat het probleem inhoudt. “Mensen moeten ervan bewust worden dat dementie in verschillende verschijningsvormen kan voorkomen, bijvoorbeeld iemand kan gewoon iets vergeten, maar iemand kan zich ook ineens anders gaan gedragen. Er moet voldoende informatie zijn hoe men daarmee om moet gaan”, vertelt Ria. De dingen die gebeuren met mensen met dementie horen bij het ziektebeeld, men kan er niks aan doen. “Het is dus belangrijk dat iedereen weet dat een ziek persoon, er niks aan kan doen als hij of zij verward is en daardoor anders dan anders reageert, maar juist geholpen moet worden”, verklaart Ria.
Er is in Tilburg-West door professionals en buurtbewoners samen een plan gemaakt om de wijk zo dementie vriendelijk mogelijk te laten zijn. Als eerste stap kwam daaruit om naar bestaande activiteiten te gaan kijken en daarbij aan te sluiten. “Hier in het wijkcentrum was al geheugenfitness, dat is bestemt d voor mensen met geheugenproblemen of beginnende dementie. Die hebben we uitgebreid naar een wekelijkse activiteit.” Ook zijn er wandelgroepjes opgestart. “Dit omdat er de laatste tijd veel aandacht is voor het feit dat bewegen erg goed is voor mensen met dementie, maar tegelijk is er een tendens dat mensen veel thuis blijven. Dus hebben we de wandelgroepjes met begeleiding in het leven geroepen”, aldus Ria. Als laatste noemt zij het kunstproject, van de vrolijk gemozaïekte bollen.
Het project van de bollen, maakt ieder bewust van de problematiek rond dementie. “Samen met de mensen met dementie worden de bollen en een wandelroute door de wijk gerealiseerd, gemarkeerd door het vergeet-me-nietje als symbool voor alles wat dementievriendelijk is. Dus als je niet ziek bent sta je toch even stil bij de ziekte, als je aan het mozaïeken bent. Iedereen kan op deze manier letterlijk zijn steentje bijdragen”, legt Ria uit.
Als er mensen zijn die op een of andere manier willen helpen dan kan je je bij Ria van de Haterd melden in wijkcentrum ’t Sant (telefoon 0134671926).
Een belangrijke voorwaarde om een dementievriendelijke wijk te zijn, is dat het er goed en veilig wonen is met aandacht voor de kwetsbare groep met dementie. Meer echte eisen zijn er eigenlijk niet. “Op verschillende plaatsen in Nederland en België zijn al dementievriendelijke gemeenten. Dat is niet gekoppeld aan voorwaarden, iedereen handelt op zijn eigen manier. De één richt een stukje bibliotheek in om mensen met dementie te helpen en weer ergens anders zetten ze een wandelroute rond historische plaatsen uit”, aldus Ria. Tilburg-west is in die zin uniek omdat het een wijk is in een grote stad. Veel initiatieven vinden plaats in relatief kleine gemeenten, daar kent iedereen elkaar vaak.
De reacties op het feit dat Tilburg-West veel doet op het gebied van dementie vriendelijkheid zijn erg positief. Vaak is het herkenbaar. “Het is belangrijk om mensen te blijven informeren over alle mogelijkheden, want als mensen er niet dagelijks mee te maken hebben, leggen ze zoiets al snel naast zich neer”, denkt Ria.
Er zijn in de toekomst nog voldoende zaken die gedaan kunnen worden om een echt dementievriendelijke wijk te realiseren. Zeker het kunstproject zal is een belangrijk middel, daarvoor zijn constant ‘plakkers’ en geld nodig om het tot een goed einde te brengen”, aldus Ria.