Fittest

Samen sporten blijft gezellig

In de week van 20 september ging de ‘nationale sportweek’ van start. In MFA het Kruispunt begon toen de Fittest voor senioren, deze zou drie dinsdagen op een rij duren. Het is een samenwerking tussen ContourdeTwern en de gemeente Tilburg de afdeling Sportstimulatie, de test is soort van introductie voor de lessen ‘meer bewegen voor ouderen’. “De deelnemers kunnen zo kijken of deze cursus iets voor hun is”, aldus Caroline van Noort, medewerker aan de fittest.

Er hebben zich vijfendertig senioren opgegeven voor de Fittest, sommige volgenden al de cursus en anderen zijn echt volstrekt nieuw. De groep is in tweeën gesplitst, het waren er teveel voor een enkel uurtje. “Vaak heerst er een angst onder ouderen dat ze bepaalde bewegingen niet meer zo goed kunnen en daarom zijn ze bang dat ze in een groep niet mee zouden kunnen”, zegt Madelon Uijtdehaage, zij geeft de lessen ‘meer bewegen voor ouderen’ vanuit het sportbedrijf. “Tijdens de lessen doen alle deelnemers wat ze kunnen en sommige met hulpmiddelen, zoals een stoel, maar dan kan iedereen meedoen.”
Onder de deelnemers aan de Fittest is een grote diversiteit te zien, van jong tot oud en van man tot vrouw, iedereen doet mee. Iedereen heeft ook zo zijn eigen motivatie, er zijn mensen die het voor anderen doen en sommige doen het voor henzelf. “Er is zelfs een mevrouw bij die pas aan haar heup is geopereerd, zij kan niet aan alles meedoen, maar ze zet door, want ze wil heel erg graag”, deze anekdote vertelt Caroline.
Na drie bijeenkomsten Fittest, besluiten velen zich in te schrijven voor de lessen ‘meer bewegen voor ouderen’. Bij de eerste helft van de vijfendertig deelnemers waren al elf definitieve inschrijvingen. “We moeten niet vergeten dat dit uitstapje naar MFA het Kruispunt ook een verzetje is voor veel ouderen”, aldus Caroline.
Tijdens de derde bijeenkomst maakt Caroline de uitslagen van de test bekent aan de deelnemers. “De ouderen die mee hebben gedaan zijn allemaal boven de vijfenzestig jaar, wij hebben formulieren waarop staat wat je op een bepaalde leeftijd moet kunnen. Dan blijkt dat tachtig procent niet naar de eigen leeftijd scoort, maar de hoogte waarop zij presteren ligt daarboven.” Dat wil zeggen dat de mensen die de Fittest hebben gedaan niet goed gepresteerd hebben.
Dat mensen niet zo fit zijn is een fenomeen dat tegenwoordig vaak zichtbaar is, in de hele samenleving en het maakt niet uit wat de achtergrond is. Vandaag de dag is het leven erg gehaast en iedereen is druk, er is geen tijd om goed en gezond te eten en bewegen schiet er dan al helemaal bij in. De deelnemers hebben een eigen boekje waarin hun resultaten staan en tips om de gedane tests beter te doen in de toekomst.
Als de deelnemers van de Fittest zich na drie weken opgeven voor ‘meer bewegen voor ouderen’, houdt dat in dat ze tegenwoordig gaan sporten in een groep. “Het is bewezen dat senioren meer gaan bewegen als het samen is”, legt Madelon uit. Toen het idee van de Fittest begon waren er niet zo veel leden meer, die wekelijks naar les kwamen. “Met die weinigen die er toen waren zijn we aan ledenwerving begonnen. We zijn door de hele wijk gaan flyeren om maar aanmeldingen te krijgen, de kans bestond immers dat mensen die zich inschreven voor Fittest, later lid zouden worden”, was het idee van Madelon. De wekelijkse bewegingsgroep is een echte activiteit van de wijk, de leden zijn allen afkomstig uit deze buurt en uit de Salesianenflat.