IKC

foto: Nico Kat

Samenwerking biedt kwaliteit

De Jan Ligthartschool Rendierhof, NulVier Kinderopvang en KC Rendierhof vormen met z’n drieën kindcentrum Rendierhof in de wijk. Hier is het mogelijk om het hele traject van de eerste twaalf jaar van een kind te regelen, van kinderdagverblijf en peuterspeelzaal tot onderwijs en buitenschoolse opvang. “We hebben immers allemaal het zelfde doel; opvang, onderwijs en ontspanning te geven aan kinderen”, aldus de drie partijen.

Veel projecten in het lespakket worden al op verschillende plaatsen ingevuld. “Laatst was er een VVEthema dat de naam ‘smakelijk eten’ droeg. De peuters deden toen activiteiten die met dat onderwerp van doen hadden”, zegt Karin van Engelen, zij is de vestigingsmanager van Kinderopvang NulVier.
Dat thema wordt dan doorgevoerd op de BSO en de basisschool. “Dat maakte dat de kleuters samen met de peuters van NulVier gingen picknicken”, vertelt Jean-Pierre van der Horst, directeur van de Jan Ligthartschool Rendierhof. Je ziet dan ook dat de kleuters de peuters gaan helpen met dingen die zij nog niet kunnen.
Door activiteiten samen te rijgen ontstaat er een kindcentrum dat de ouders optimaal kan bedienen op het gebied van educatie van hun kinderen. “Een kindcentrum zoals wij dat bedoelen is niet te vergelijken met een brede school, die je tegenwoordige veel tegenkomt. Daar ligt de nadruk meer op aparte groepen buiten school niet op samenwerking”, legt René Spieringhs uit, hij is directeur van de BSO Rendierhof.
Het gemeenschappelijke doel van de drie partijen in het kindcentrum komt vooral in de gezamenlijke visie duidelijk naar voren. “Wij streven allemaal een goede kwaliteit opvang en educatie na, daarnaast willen we dat ieder kind zich bij ons thuis voelt”, aldus Karin.
Drie jaar geleden werden de eerste voorzichtige stapjes gezet naar de ontwikkeling van een kindcentrum. “Sinds die tijd zijn er enkel enthousiaste geluiden te horen. Toch denk ik dat het beste is als je helemaal niks hoort, dan is het al vanzelfsprekend”, deelt René mee. Hij legt er ook de nadruk op dat de nieuwe ontwikkelingen ook het nodige van het personeel vraagt. “We kijken uitdrukkelijk naar de verschillende kwaliteiten die de mensen hebben en zetten die waar het nodig is in.”
Voor de derde keer wordt dit jaar de zomerschool gehouden. “Die periode heeft twee doelen, het eerste is dat de deelnemers gewoon een gezellige tijd hebben. Dat ze een uitstapje vol spel en lol hebben. Het tweede is dat ze ook wat leren. De educatie ligt vooral op het gebied van de taal, het is de bedoeling dat de kinderen op dat gebied flink vooruit gaan”, aldus Jean-Pierre. Taal staat overigens bij alle partijen zeer hoog in het vaandel.
De bedoeling is dat de Jan Ligtharschool Rendierhof, NulVier Kinderopvang en KC Rendierhof een kindcentrum gaan vormen dat de spil van de wijk gaat worden op het gebied van opvang, onderwijs en ontspanning. Zij willen uitstralen dat zij voornamelijk gericht zijn op de kinderen, maar er ook zijn voor de ouders. “Altijd staan wij klaar met raad om de ouders te helpen bij de opvoeding en alles wat daarbij komt kijken”, vertelt Karin. Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd terecht op de verschillende websites, www.rendierhof.nl, www.nulvier.nl en www.peuterspeelzalentilburg.nl