Ikinci Bahar

foto: Nico Kat

“Iedereen is hier welkom”

Sinds oktober 2009 is in een portiekflat aan het Westerpark is een woongroep voor Turkse ouderen gevestigd, dat telt zestien appartementen. Het is gerealiseerd door de organisatie Ikinci Bahar in samenwerking met onder andere Tiwos en Palet. Ikinci Bahar is Turks voor Tweede lente. “Zo noemen de mensen de periode die aanbreekt na het vijftigste levensjaar”, aldus Gülsüm Atici, de voorzitster van de organisatie. Hun doel was om ouderen uit hun isolement te halen door gelijkgestemden bij elkaar te laten wonen.

In 2002 heeft een aantal Turkse ouderen de stichting Ikinci Bahar opgericht om hun belangen in Tilburg te behartigen en hun positie te verbeteren. “Het is voor senioren van de eerste generatie erg belangrijk om ergens bij te horen. Zij zoeken aansluiting bij elkaar, vooral omdat aansluiting bij anderen moeilijk is mede door het gebrek aan taalkennis”, zegt Gülsüm Atici. Zij wil dus benadrukken dat het niet zo is dat Turkse mensen enkel contact met elkaar zoeken, maar veel allochtone ouderen zijn van mening dat er weinig rekening wordt gehouden met hun wensen en behoeften, omdat men niet bekend is met de doelgroep.

De reactie’s op straat zijn nu anders dan toen de woongroep net geopend was. “Nu merk ik niets negatiefs meer, in het begin wel hoor. De andere bewoners in de buurt waren een beetje angstig dat er zo’n grote groep met andere gewoontes en een vreemde cultuur bij elkaar kwam wonen, ze zagen dat als een bedreiging”, licht de voorzitster toe.

In het gebouw zijn zestien zelfstandige wooneenheden en daaronder is een kantoor gevestigd, waar de bewoners met hun vragen terecht kunnen en voor andere praktische zaken, zo is daar een gebedsruimte. Maar twee keer in de week is er voor de mensen die bij Ikinzi Bahar wonen de mogelijkheid om samen te komen. “Dit zijn vooral dames, die kunnen dan bijkletsen. Zij hebben het idee dat zij elkaar beter begrijpen dan Nederlanders, omdat zij toch een verleden delen en veel gemeenschappelijk hebben. Dit is op dinsdagen donderdag, maar zeker niet verplicht, wij hebben dat aan hun overgelaten en zij wilden het zo.”

“In principe is iedereen welkom om hier te komen wonen, maar op dit moment is de wachtlijst erg lang,” vertelt Gülsüm Atici. De woningen aan het Westerpark zijn eigendom van Woningcorporatie Tiwos en die regelen dat alles eerlijk verloopt; wie het eerste aanmeldt, komt het eerst in aanmerking.

De voorzitster geeft duidelijk aan dat zij totaal niet bang is dat de eigen Turkse woongroep integratie in de weg zal staan. “De contacten die de bewoners al hadden voor ze hier kwamen zijn gewoon intact gebleven, dus ik zie geen probleem”, aldus Gülsüm Atici. “Onze deur staat open voor alle nationaliteiten, als wij activiteiten hebben kan iedereen gewoon binnenlopen. Het is hier niet alleen voor de bewoners, maar voor iedereen uit heel Tilburg en omstreken. Maar het is hoofdzakelijk voor mensen met een Turkse achtergrond, omdat die elkaar beter begrijpen.”