Jeudeboules baan Zonnehof

Het huis voor de hele wijk

In de ruimte waar in de toekomst de buurtkroeg is worden bezoekers verwelkomt door accordeonmuziek. Iedereen wordt voorzien van een lekkere kop chocomel of een glas Glühwein, met een worstenbroodje erbij. Zowel buurtbewoners als bewoners van woonzorgcentrum Zonnehof zijn bijeen om de jeu de boules-baan te openen. De baan ligt voor het tehuis en is bedoelt voor iedereen, het geeft niet waar in de buurt je woont. Zoals de locatiemanager van Zonnehof Anneke Jansen aangeeft; “samen sporten geeft de bewoners van Zonnehof de kans om te integreren in de wijk.”

Buiten accordeonmuziek werd het publiek getrakteerd op een lied van de Herenkameraden, enkele vrijwilligers van woonzorgcentrum Zonnehof. Dat nummer behelsde een aantal activiteiten die gedaan worden in het woonzorgcentrum. Het is de bedoeling dat er steeds meer leuke dingen vanuit Zonnehof georganiseerd, ook voor de bewoners van de wijk die buiten de accommodatie wonen. “De mensen die wonen in het Huis van de Reit moeten daar ook een echt thuis krijgen, dat kan door iedereen bij hun activiteiten te betrekken”, aldus de voorzitter van het bestuur van Zonnehof John Molenschot tijdens de opening van jeu de boules-baan.
De laatste die een woordje deed tijdens de opening was wethouder Hans Kokke (SP). Hij is ervoor dat alle mensen samen zijn en dingen ondernemen in een wijk. “Wat is er beter om te integreren dan een jeu de boules-baan. Daar kan samen met elkaar gesport worden en het is algemeen bekend dat dat verbroedert.” Ook zegt hij heel duidelijk dat deze baan en feestelijke opening er mede is gekomen dankzij de wijkraad, Verbeter de Reit.
Ondanks de regen gaan alle genodigden naar buiten, waar de nieuwe jeu de boules-baan geopend wordt. De officiële ceremonie bestaat uit het doorknippen van het lint dat over het speelveld is gespannen. Dit wordt gedaan door een al wat oudere mevrouw, een bewoner van Zonnehof. Daarna gooit een mannelijke medebewoner de eerste bal over de baan. Daarmee is de feestelijke opening voltrokken en wordt er door iedereen het glas geheven op de komende wedstrijden jeu de boules. Daarvoor wordt trouwens nog een coördinator gezocht, die zorgt ervoor dat alles in goede banen wordt geleid. Die regelaar Hoeft niet in het woonzorgcentrum te wonen, gewoon uit de wijk er omheen mag ook.