Jozefmavo

foto: Nico Kat

Een toevoeging aan de Sportweg

De Jozefmavo heeft jarenlang op de Oude Dijk in de binnenstad gezeten en daar ook een reputatie opgebouwd, het is een school die bekend is bij heel veel mensen in Tilburg. Maar het gebouw was oud en dat maakte modern onderwijs nauwelijks mogelijk. “We snakten dus naar nieuwbouw, maar het was erg moeilijk om een plaats te vinden voor een nieuwe school, want in de binnenstad is niet zo gek veel ruimte”, aldus frank Kraus, vestigingsdirecteur 2College Jozefmavo. Toen zijn ze uitgeweken naar deze wijk, allereerst was het de bedoeling dat de Jozefmavo zou komen op de plaats van de School voor Journalistiek, maar dat ging uiteindelijk niet door.

De Jozefmavo en het Theresialyceum zin beide aangesloten bij de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), een overkoepelend orgaan dat staat voor de kwaliteit van het Middelbaar onderwijs. “Het Theresialyceum wilde graag een uitbreiding van gymcapaciteiten en wij zochten een bouwterrein. We hebben toen kunnen afspreken dat wij een gedeelte van hun sportveld tot onze beschikking zouden krijgen en in ruil daarvoor mochten zij dan gebruik maken van onze gymzaal.” Zo blijft het contact tussen de twee scholen goed en de samenwerking waarborgt de kwaliteit van lesgeven.

Nu zie je naast de Jozefmavo een prachtig, nieuw veld met kunstgras en voor vele sporten te gebruiken, dat is eigendom van het Theresialyceum. In ruil daarvoor kon de bouw gaan beginnen: “Dat had nogal wat voeten in de aarde. We moesten zorgen dat we niet te dicht bij het spoor uit zouden komen, in de regels staat dat er binnen veertig of vijftig meter niet gebouwd mag worden. Anders zit je in de onveilige zone.”

Frank geeft aan dat de Sportweg een erg mooie locatie is; “Er zitten hier al veel verschillende scholen in de buurt, van het basisonderwijs tot een universiteit. Het is bijna een onderwijsboulevard te noemen.” Het is daar ook erg groen, waar ook de nieuwe school bij wil aansluiten. “We krijgen een sedumdak, dat wil zeggen dat er gras komt als isolatie. Rondom het gebouw komt een tuin met volop planten, zodat de school er ook milieuvriendelijk en mooi uitziet.”

Er is goed contact met de kantoren die al op de sportweg zitten. Frank is samen met hen gaan kijken, hoe ze konden zorgen voor de minste overlast. Dat geldt voor nu tijdens de bouw, maar ook voor later. Ik sluit niet uit dat in de toekomst zowel de kantoren, als de buurtbewoners de school ook kunnen gebruiken voor diverse activiteiten net wat er in de wijk speelt”, legt Frank uit.
Er is bewust voor gekozen om de aula op de eerste verdieping te bouwen, De kinderen komen daar dus ook binnen, dat is het hart van de school. Als je daar bent, vind je onder je alle praktijklokalen, zoals handenarbeid en tekenen. Maar ook natuurkunde en scheikunde behoren daartoe. Ook de grotere lokalen zijn te vinden op de begane grond, ook de gymzaal. Op de bovenste etage vind je het talenplein en het gamma-plein. “Volgens de normen van de OMO is deze school eigenlijk al te hoog. Zij vinden twee verdiepingen ideaal, maar door ruimtegebrek ging het nu niet anders”, zegt Frank hierover. Bij de aula is het grootste en tevens het duurste lokaal van de school, dat is voor muziekles. Dat is helemaal geïsoleerd, daar kan naar hartenlust muziek gemaakt worden en worden gezongen, er zit ook een aparte studio bij. Dit lokaal staat dan in verbinding met het podium in de aula, dat kan dan gebruikt worden voor optredens.

De inrichting en de kleuren zijn in samenspraak met de leerlingen gekozen. “De keuze van het meubilair is zelfs door hen gedaan en met de binnenhuisarchitect hebben we dat gerealiseerd. De keuze van de kleuren van de vloeren en muren is ook in hun handen geweest en die verbaasde Frank. Je ziet vaak dat leerlingen op de basisschool vaak erg blij worden van veel kleur, toch is hier gekozen voor natuurtinten. Dat geeft erg veel rust.” Die natuurtinten vinden we terug in de vloer en op de muren en in het interieur vinden we drie basiskleuren terug; blauw, rood en groen.
Het nieuwe schooljaar begint gelijk in het nieuwe gebouw. “We zijn nog aan het bedenken hoe we een soort van open dag kunnen gaan organiseren voor iedereen die de school eens goed wil zien. Als dat duidelijk is en er is een datum bekend, dan publiceren we dat zeker ook in de Wijkkrant”, meldt Frank tot slot.