Karel Houtepen – begrafenisondernemer

foto: Nico Kat

“Iedere uitvaart is anders, dat maakt het werk afwisselend”

Al dertig jaar is Karel Houtepen werkzaam in de uitvaartbranche. “Als kind was ik al gefascineerd door alles wat met de dood te maken had. “Maar in mijn beleving waren de mensen die tijdens een begrafenis aan het werk waren altijd ouder, dus ik dacht dat ik dat nooit zo vroeg al zou kunnen.” Sinds begin juli werkt Karel als zelfstandig uitvaartondernemer, hij adviseert de nabestaanden van een overledene tijdens het proces van de uitvaart.

Toen Karel vijfentwintig was is hij begonnen bij uitvaartonderneming Dielemans in de Lochtstraat in tilburg. “Daar deed ik allemaal verschillende werkzaamheden die op dat moment te doen waren. Toen ben ik zelf een cursus gaan volgen tot uitvaartverzorger. Dat was in die tijd een beschermd beroep en daarvoor moest je dus gediplomeerd zijn.” Van meneer Dielemans heeft Karel het vak daadwerkelijk in de praktijk geleerd.

“Het is een dankbaar beroep, natuurlijk gaat het wel altijd met verdriet gepaard, maar de nabestaanden waarderen je hulp altijd. Als je de mensen goed kunt begeleiden en adviseren, kijken ze met een goed gevoel terug op een trieste gebeurtenis. Maar de afgelopen dertig jaar is er heel veel veranderd. Vroeger deden de mensen vaak alleen maar wat gebruikelijk was en ging de uitvaart vaak via de kerk, vandaag de dag heb je minder mensen die betrokken zijn bij de kerk, meer crematies en de multi-culturele uitvaarten nemen toe”, vertelt Karel. Hij vindt het werk tegenwoordig gevarieerder.

Bij Dielemans regelde Karel geregeld een uitvaart voor Turkse mensen. “Toen gingen deze mensen vaak terug naar Turkije om daar begraven te worden, tegenwoordig wordt de tweede of derde generatie vaak hier begraven als ze overleden zijn. Ook heb ik Somalische en Chinese uitvaarten geregeld.”

Mensen uit andere culturen houden het allemaal veel eenvoudiger. Bijvoorbeeld de Islamieten houden een korte gebedsdienst bij de moskee en dan de begrafenis. Ze doen dan ook alles zelf, dat wil zeggen ze dragen de kist en maken het graf dicht. Er zijn geen rouwbrieven of bidprentjes of bloemen, dat hoort er voor hun niet bij.

foto: Nico Kat

Na drie jaar bij Dielemans te hebben gewerkt, werd dat bedrijf verkocht aan een grotere landelijke organisatie en daar werkte Karel nog eens zevenentwintig jaar. “Tot afgelopen mei, ze gingen daar een grote reorganisatie doorvoeren en ik paste niet in het nieuwe beleid, dus toen ben ik per juli begonnen als zelfstandige.” Karel wil zich echt richten op de uitvaarten voor de ‘gewone’ man, de mensen die geen grote kapitalen te spenderen hebben. Dat is bij hem mogelijk omdat hij geen kantoor heeft en geen personeel, daar hoeft dus ook geen geld naartoe en dan blijven de kosten laag. “Ik werk vanuit huis en ik mag bij iedere uitvaartonderneming opbaren en de rest wordt gehuurd.” Ook wil hij zich gaan toeleggen op de multi-culturele uitvaarten.

Hij wil zijn stempel niet drukken op een uitvaart die hij geregeld heeft. “Dat laat ik helemaal over aan de nabestaanden of aan de overledene zelf, als hij dat nog heeft kunnen regelen. Ik ben er alleen voor om de nabestaanden te adviseren en te helpen de wensen in te vullen.” Het belangrijkste advies dat Karel geeft aan de nabestaanden is dat zij altijd het kostenplaatje in het oog moeten houden.

Over zijn eigen uitvaart is hij dan ook duidelijk. “Dat is voor mijzelf eigenlijk niet belangrijk, ik laat alles over aan mijn nabestaanden, immers zij moeten verder. Als het aan mij persoonlijk zou liggen zou ik kiezen voor een crematie in stilte voorafgegaan door een soort receptie met de kist in het midden en iedereen met een drankje en hapje er omheen”, zegt Karel Houtepen.
Karel Houtepen is te bereiken via zijn website: www.tilburguitvaart.nl.