Kiemuur RIBW

Een luisterend oor is nooit ver weg

Het Kiemuur is een ontmoetingsplek voor iedereen die behoefte heeft aan een beetje begrip en hulp om verder te komen. Het is gratis toegankelijk voor wijkbewoners, cliënten van zorginstellingen, vrijwilligers en familie of vrienden van de bezoekers. De aanwezigen kunnen hulp en advies krijgen en er word gesproken over bijvoorbeeld de volgende zaken; sociale contacten, wonen, dag invulling werk of psychische gezondheid. “De groepen worden geleid door een professional; soms bereidt deze een onderwerp voor, maar meestal is de bezoeker al geholpen met een luisterend oor”, aldus Astrid Bosch, ervaringsdeskundig medewerkster van het RIBW.

Op 1 juli 2015 is er met het Kiemuur in de Westertorenlaan gestart. “In West zitten we met het Kiemuur trouwens ook in wijkcentrum ’t Sand”, haast Astrid zich te zeggen. Het bezoekersaantal op de Westertorenlaan wisselt, maar er komen toch wel aardig wat mensen. Het gemiddelde ligt wel op tien deelnemers per keer. De belangrijkste reden waarvoor zij komen zijn de sociale contacten. “Er is behoefte aan een praatje en een luisterend oor.”
De ervaringsdeskundigen laten duidelijk merken dat ze naast de bezoekers staan en niet erboven. “Er zijn ook vrijwilligers, zij hebben met ongeveer dezelfde problemen te maken of te maken gehad. Er komen zowel mensen van he RIBW, als uit de wijk”, vertelt Astrid. Toch zou ze het fijn vinden als er meer mensen van buiten de RIBW zouden komen. “Het Kiemuur is voor iedereen die ons nodig heeft en het staat volledig los van iedere stichting.”
Soms wordt er voor een opkomst een vast onderwerp gekozen, maar dat is lang niet altijd het geval. “We laten vooral iedereen voor zich praten, we proberen in de toekomst wel meer er een thema in te brengen. Nu is het nog vooral dat we onderwerpen laten afhangen van de behoeften van de mensen. Die willen graag even hun eigen verhaal kwijt”, legt Astrid uit.
De bezoekers vragen vaak advies over van alles. “dan komen er vragen van hoe om te gaan met grenzen en behoeften, maar het kan ook gaan om praktische zaken. Zoals dat een bezoeker vragen heeft over financiële zaken. Dan kunnen we zo’n persoon doorverwijzen”, vertelt Astrid. De vrijwilliger kan hierin ook heel veel betekenen, deze heeft dan misschien geen opleiding tot hulpverlener, maar vaak wel jarenlange ervaring.
Vaak zijn het dezelfde mensen die komen, zij voelen zich veilig bij het Kiemuur. “We hebben weleens naar de reacties van bezoekers op het Kiemuur gevraagd en die waren vrijwel allemaal zeer positief. Kwetsbare mensen hebben duidelijk het gevoel dat ze ergens terecht kunnen waar ze zichzelf kunnen zijn, geen masker hoeven te dragen. Je ziet dat mensen zich ontwikkelen”, aldus Astrid. “Het belangrijkste is toch wel de herkenning.”
Tijdens een Kiemuur is alles bespreekbaar. Voor meer informatie kan iedereen terecht op de website: www.kiemuur.nl.