Kinderen doen iets voor de ouderen in de buurt

foto: Nico Kat

Op 7 april j.l hebben de leerlingen uit groep één tot en met vier van basisschool Jeanne d’Arc wederom een bezoek gebracht aan bewoners van de Kievitshorst en de Hazelaar. In een Palmpasenoptocht liepen de kinderen naar beide centra toe om daar zelfgemaakte mandjes uit te reiken. De optocht is van oorsprong een Christelijke traditie, die wordt gehouden op de zondag voor Pasen. Op deze dag gedenken we Jezus, die op een ezeltje Jeruzalem binnen reed en werd binnengehaald door een juichende menigte die met palmtakken zwaaide en ‘Hosanna’ riep. “We hebben, om praktische reden, voor paasmandjes gekozen. De bewoners kunnen dit een mooi plaatsje op hun kamer geven. In het verleden werden er wel stokken gebruikt, zowel in een kruisvorm als met een versprongen kruis”, legt Natasja van de Ven, leerkracht van basisschool Jeanne d’Arc, uit.

In principe is de tocht van de basisschool naar het verzorgingstehuis niet zo lang, maar voor de Palmpasenoptocht deden de leerlingen er toch al snel een half uurtje over. “De route was iets aangepast. De groep was namelijk in tweeën gedeeld.  De ene helft ging naar de Kievitshorst en de andere naar de Hazelaar. Er was voor gezorgd dat de kinderen een groot deel van de tocht gezamenlijk af konden leggen”, aldus Natasja. Op de locaties werd gezorgd voor iets lekkers en drinken, waarna de kinderen naar de afdelingen liepen om de mandjes aan de bewoners te overhandigen.

Natasja werkt al vijftien jaar op deze basisschool en zolang maakt ze al ieder jaar de Palmpasenoptocht mee. Of het daarvoor ook al gebeurde, weet ze dan ook niet. “Soms wisselt het wel eens welke kinderen er meedoen, maar elk jaar is het wel ongeveer hetzelfde. Wij hebben gekozen dat de kinderen uit groep één tot en met groep vier gaan, daar sluit deze activiteit het beste bij aan.” Natasja doelt hiermee op knutselwerkjes en de liedjes. De oudere leerlingen nemen deel aan andere activiteiten, zoals de nationale pannenkoekendag.

Jonge kinderen staan anders tegenover bewoners van een verzorgingstehuis, zij vinden alles goed en handelen geheel onbevangen. “Als de groep ouder is dan is de sfeer anders. Jongere kinderen zijn heel vrij en maken er soms zelfs een hele show van”, zegt Natasja over het verschil. Jong of oud, ze zijn allemaal uniek. “De één kent iemand en komt regelmatig in aanraking met ouderen, terwijl een ander geen opa en oma meer heeft.”

De reacties op deze jaarlijkse Palmpasen optocht zijn onverdeeld positief. “De kinderen zijn erg enthousiast, maar wel moe van het lopen van school naar de Kievitshorst. Ook de ouders helpen graag mee, zij vinden het leuk om als begeleiding mee te gaan.” Iedereen laat leuke geluiden horen. Natasja weet wel een voorbeeld te noemen. “We hebben een tijd gehad dat groep drie en vier niet meeging. Daar hebben we van de ouders vragen over gekregen. Sinds enkele jaren hebben we daarom ook deze activiteit voor de onderbouw vast op het rooster gezet. ”Deze activiteit hoort gewoon bij de onderbouw. Bij de Kievitshorst en de Hazelaar wordt er zelfs rekening mee gehouden.”

Een ander doel is de maatschappelijke betrokkenheid, legt Natasja uit. “Ze geven iets weg, maar ze krijgen er niets voor terug. Het belangrijkste wat we de leerlingen mee willen geven is wel, dat iedereen het waard is om iets voor te maken of te doen, ook als iemand anders leeft. In het verzorgingstehuis wordt dan ook gezegd dat sommige mensen nooit bezoek krijgen en dus heel blij zijn met deze visite en dit gebaar. Soms moet de ontvanger er zelfs om huilen.”