Koersbal

Koersbal is goed om te bewegen, maar ook een wekelijks uitje

Je doet het op een mat van zeven bij twee meter en met acht grote ballen, vier zwarte en vier gele, en een kleine bal. Er zijn bij dit spel twee teams van twee personen die de strijd aangaan. Het kleine, witte balletje heet de ‘jack’ en wie daar het dichtst bijkomt is de winnaar. “Hier wordt niet gespeeld volgens de officiële regels. Het wedstrijdelement is voor ons niet het belangrijkst, dat is de gezelligheid die het wekelijkse uitje met zich meebrengt”, aldus Renate van de Berg, zij begeleidt het koersballen in MFA het Kruispunt. Ze doen dan ook niet mee aan toernooien of andere grote wedstrijden door de stad heen.

In MFA het kruispunt is een groep van tweeëntwintig mannen en vrouwen die koersbal spelen. Op woensdagmiddag van twee uur tot vier uur komen deze mensen samen, dat is al ongeveer zeventien jaar zo. “We zitten al hier zolang het gebouw er staat, ongeveer vijf of zes jaar, daarvoor zaten we in het Kievitslaer”, verteld Renate. Renate is begonnen met het begeleiden van koersbal in het voormalige wijkcentrum aan de Reinevaertstraat. Maar het bestond al langer, want zij heeft het overgenomen van anderen.
Van de tweeëntwintig leden, spelen er ongeveer negentien. “Leden die de bal niet meer kunnen hanteren blijven komen gewoon voor de gezelligheid, het is fijn om elke week even het huis te kunnen verlaten”, legt Renate uit. Het koersballen is wel niet alleen een sport die heel goed is om te bewegen, maar ook een sociaal gebeuren. Er zijn ook mensen die op dit moment even ziek zijn, maar normaal gesproken zijn ze er wel bij.
Voor het koersbal wordt een contributie van twee euro in de maand gevraagd. “We spelen eigenlijk elke week, maar als er andere evenementen zijn in de theaterzaal, waar we altijd spelen, slaan we een keer over. Doordat het ledengeld behoorlijk laag is, is het laagdrempelig en besluiten mensen eerder om te komen”, aldus Renate.
De club in MFA het Kruispunt staat zeker nu open voor nieuwe aanwas. “De aanwezigen op dit moment worden steeds ouder en haken tenslotte af, het zou dan wel heel erg leuk zijn als er opnieuw mensen zouden komen”, vertelt Renate. De mensen hebben het tegenwoordig erg druk met anderen dingen thuis, maar de weg naar het wijkcentrum zit er daarom niet in; volgens Renate.
Jeu-des-boules is een erg gelijkend balspel, maar het is ook heel anders. Het is een sport die vooral buiten op een baan die vast ligt wordt gespeld, koersbal speelt men op een lange mat. Dat kan dus makkelijk binnen gedaan worden. Dan ben je niet afhankelijk van de weersomstandigheden. “Er zijn hier ook dames en heren die jeu-des-boules spelen of dat gedaan hebben. Doordat er zo’n verschillen zijn kun je de twee sporten makkelijk naast elkaar doen”, legt Renate uit.
De techniek van het gooien is bij de beide spelen ook iets anders. “Bij koersbal wordt bal meer weggerold, onderhands”, zegt Renate. Verder zijn er veel overeenkomsten, de benodigdheden komen overeen. In de volksmand wordt het inderdaad weleens met elkaar vergeleken.
Binnen de wijk is er ook bij Zonnehof de mogelijkheid om koersbal te beoefenen op dinsdagmiddag. Het wordt daar gedaan bij slecht weer, als vervanging van het jeu-des-boules.