Nieuwbouw Universiteit

foto: Nico Kat

Nieuwbouw zorgt voor duurzame ontwikkeling van de campus

In de jaren zestig is de universiteit Tilburg gestart op haar huidige locatie, in de jaren daarna is de campus flink gegroeid en ook nu is de onderwijsinstelling een nieuw gebouw aan het realiseren. “We kiezen in ons vastgoed voor kwaliteit en tijdloze modernisering waarbij we sturen op efficiënter ruimtegebruik, openheid die uitnodigt tot samenwerken en reductie van de kosten. We gaan dit aanpakken en oplossen vanuit een duidelijke toekomstvisie”, aldus Paul Hoeijmans en Daniëlle Smeets, zij zijn vanuit de universiteit Tilburg behelst met de nieuwbouw. Ongeveer drie jaar geleden is er al begonnen met de nieuwbouw en vanaf dat moment is Daniëlle dan ook al één van de projectleiders, tevens doet zij de communicatie naar buiten toe.

Allereerst is begonnen met het opknappen van gebouw ‘Simon’, dat ligt aan de kant van de Hogeschoollaan. De werkzaamheden waren daar vooral binnen, dus omwonenden hebben dat niet zozeer meegekregen. Dat is bij het totaal nieuwe gebouw dat nu neer wordt gezet wel anders. “Het is het eerste grote nieuwbouwproject sinds 2005. Er is ongeveer drie maanden geheid, er zijn 490 palen in de grond geslagen en die geven mooi de contouren weer van hoe groot het gebouw gaat worden”, vertelt Paul. Iedereen kan nu het dieper gelegen deel zien, waar straks de grootste collegezaal van de hele campus in komt, zeshonderd stoelen. Volgend jaar in maart is het de bedoeling dat het project gerealiseerd is, de nieuwe studenten kunnen daar vanaf september 2018 ingeroosterd worden.
De reden voor de nieuwbouw is dat de universiteit flink aan het groeien is, er zijn nu ongeveer dertienduizend studenten en die moeten allemaal lessen volgen. Ook in de avond zijn er nu dus lessen, “Die avondcolleges willen we met het nieuwe gebouw zoveel mogelijk gaan opvangen, er komen daar enkel onderwijszalen”. In de toekomst krijgen de studenten dus niet ’s avonds les, maar kunnen ze iets leuks gaan doen. Op de campus zelf komt door het efficiënter gebruik van de ruimte veel meer groen terug.

Op het terrein is er veel bedrijvigheid van de studenten. “Steeds hebben ze op andere plaatsen op het terrein les.” Dat heeft ook nadelen, want mensen die er niet moeten zijn, komen ook niet. Dat wil zeggen dat mensen uit de wijk niet zo snel zullen komen, want zij denken vaak dat je in het bezit van een studentenpas moet zijn. “Toch nodigen wij iedereen hier uit want er zijn hier hele leuke cafeetjes en je kunt hier voor relatief lage bedragen eten”, benadrukt Paul. Daniëlle voegt toe dat de campus heel open is. “Als de campus meer groen gaat vertonen en het dus een soort park wordt, hopen wij de toestroom nog meer te stimuleren. Dat mensen hier komen wandelen met de hond of schaatsen in de winter”, voegt Daniëlle toe.

foto: Nico Kat

De mensen uit de wijk konden ook hun stem laten horen voor de nieuwbouw. Voordat de bouw begon zijn er twee informatieavonden geweest waarop alle vragen gesteld konden worden. “De mensen waren bang dat het weer hoogbouw zou gaan worden. Toen hebben wij de ontwerpendoorgenomen met hen, dat nam de grootste angst al weg. Ook zagen ze toen dat er veel meer groen terug zou komen, daar is iedereen erg blij mee”, legt Paul uit. Er was nog wel een probleempje vanuit de buurt tegenover het bouwverkeer, de bewoners vreesden voor hun rust en veiligheid met al die grote auto’s door de woonwijk. Maar ook daar was volgens Paul een oplossing voor; “We hebben met de bouwer afgesproken dat verkeer alleen via de Warandelaan gaat. In de wijk staat ook een bord daarvoor. Vanuit de universiteit zijn we aangesloten bij de bewonerscommissie Abdij-/Torenbuurt, daar houden we de bewoners drie keer per jaar op de hoogte van alle ontwikkelingen.”
Het nieuwe gebouw heeft vier glazen gevels, als het ware wordt op die manier de natuur dichter naar de studenten toegebracht. Je kunt overal naar buiten kijken naar het groen. De breedte van het gebouw is ongeveer vijfentachtig meter. Paul wijst ons op een paar mooie details in het ontwerp; “de gevel is opgetrokken uit natuursteen. Daarin laten we zien dat we kiezen voor het doortrekken van de uitstraling die zo kenmerkend is voor onze eerdere gebouwen, maar wel met een eigen karakter.” Met dit gebouw wil de universiteit ook laten zien dat ze denken aan het milieu en niet alleen aan onderwijs. De ambitie is om een duurzaamheidslabel te behalen. Er komt onder andere een groen sedum-dak op met vele zonnepanelen.

Rondom de herfstvakantie van dit jaar gaat het station Universiteit aangepakt worden. “Alle stations in Nederland zijn eigendom van Prorail en zij zijn van plan om de ingang van het station te gaan verleggen en het perron te verdelen. De ingang aan de zuidzijde komt wat dichter naar de universiteit toe”, zegt Paul. Dit plan zorgt ervoor dat studenten, die met de trein naar school komen, niet meer door de woonwijk hoeven te lopen. “In dit plan wordt het perron dus niet alleen langer, maar ook veel breder. Dit is omdat dit station heel onveilig is.” Dat het station dichterbij komt, is een toevoeging voor de universiteit, dagelijks maken zo ongeveer drie duizend medewerkers en studenten gebruik van de trein.