Open dag RIBW

foto: Nico Kat

RIBW rekent af met taboe over psychische aandoeningen

Wat zou er gebeuren als mensen met een depressie kunnen rekenen op begrip? Stel dat het normaal zou zijn om net zo open te zijn over een psychisch probleem als over een lichamelijk probleem. Hoe zou de wereld er dan uit zien? In de ogen van cliënten van RIBW Brabant zou de wereld er in ieder geval een stuk rooskleuriger uitzien. Want het zou betekenen dat zij er ook gewoon bij horen. Ondanks depressies, angst- of gedragsproblemen.

RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een psychiatrische aandoening. Dit doet ze onder meer door cliënten te stimuleren te vertrouwen op hun eigen kracht en verantwoordelijkheid. Ook nodigt de organisatie iedereen uit tot meer openheid over psychische kwetsbaarheid. Minder vooroordelen, meer openheid over psychische kwetsbaarheid. Dat is één van de ambities van RIBW Brabant. Om dat te bereiken organiseert ze regelmatig bijzondere activiteiten.

Zo nodigde ze onlangs Sofie van den Enk, een bekende tv-presentatrice, uit in de Westertorenlaan voor een presentatie. Dit was tijdens de Dag van de Zorg op achttien maart, gedurende deze open dag stond (on)begrip voor depressie centraal. “We vroegen juíst haar, om bezoekers te laten zien dat iedereen psychische problemen kan hebben”, aldus Paola van den Noordt, ervaringsdeskundige bij RIBW Brabant. Want helaas is Sofie’s verhaal geen uitzondering; maar liefst één op de vijf Nederlanders kampt met angst- en/of depressieklachten.

Het optreden van Sofie begint met de vragen: “Wie heeft er een psychische aandoening? Wie woont hier in de buurt en wil eens weten wat hier gebeurt?” Het publiek blijkt gemixt. Gelukkig, want met elkaar in contact komen en ervaringen en gevoelens uitwisselen, neemt vooroordelen weg. Tijdens het Depressiegala in januari vertelde Sofie voor de eerste maal op tv dat ze last heeft van depressies. Over dat moment zegt zij zelf: “Ik was erg zenuwachtig, maar ben zo blij dat ik het gedaan heb. Ik kwam terecht in een warm bad vol begrip. Ik was zo bang dat anderen zouden denken daar heb je haar weer met haar depressie; dat was niet zo.” Zij geeft aan dat je jezelf nooit ‘gek’ moet denken en zegt dat het haar hielp om het te delen en er open over te zijn. Wel vond ze het soms moeilijk om erover te beginnen omdat de buitenwereld deze ziekte niet ziet, zoals bij een gebroken been of zo.

Sofie zocht veel contact met de aanwezigen om tot een gesprek te komen. “Zou het handig zijn als mensen die kampen met een psychisch probleem een speldje met ’handle with care’ dragen? Zodat buitenstaanders weten dat ze een beetje voorzichtig moeten doen. Want de drager van zo’n speldje voelt zich niet helemaal stabiel in de wereld”, oppert Sofie. Niet iedereen in het publiek is het hiermee eens. “Je voelt je door zo’n speldje ongewenst erg kwetsbaar.” Het idee van het publiek is om juist mensen die begrip willen tonen, een speldje te laten dragen.

Na de presentatie bleef het druk bij RIBW aan de Westertorenlaan. Er werd aansluitend een drietal workshops georganiseerd. “Ik was zelf aanwezig bij ‘Kijken met nieuwe ogen’”, vertelt Paola. “Het ging over de zin en onzin van psychische kwetsbaarheid. Belangrijk was dat iedereen zich veilig voelde om te kunnen zeggen wat hij of zij wilde.” De aanwezigen leerden hoe ze zelf een eerste stapje konden zetten naar een omgeving zonder vooroordelen. Want een wereld zonder deze taboes is heel hard nodig, gezien de problematiek. De workshop ‘Een op de vijf’ gaf de deelnemers inzicht in hoe je een depressie kunt herkennen en bespreekbaar maken. Een gedragsdeskundige en een ervaringsdeskundige gaven de deelnemers handvatten om hierover het gesprek aan te gaan. De derde workshop was ‘Ontdek je talent’. “Dit onderwerp komt voort uit ons leerwerktraject”, aldus Paola. “Wat wil je zelf met je leven? Een coach helpt om de eigen talenten om te zetten in een toekomst maar zorgt ook dat er ruimte is voor de andere kant.” Ook voor het gevoel buiten gesloten te worden vanwege de psychische klachten was aandacht. Tijdens de dag zelf werd gekeken hoe dit voorkomen kan worden. Uiteraard komt dit onderwerp ook regelmatig aan bod tijdens de individuele behandelprogramma’s van cliënten van RIBW Brabant.

De website www.gekkermaghetnietworden.nl zorgt ook voor meer herkenning en erkenning van de vele uitdagingen die mensen met psychiatrische problematiek en hun omgeving moeten aangaan. Neem er eens een kijkje want van een beetje begrip wordt niemand slechter.