opening van de Jozefmavo

foto: Nico Kat

Een eigen plekje op de Sportweg

Op vrijdagmiddag zes oktober werd om vier uur nieuwe 2College Jozefmavo officieel geopend door een wijze uil, met dito woorden. Het nieuwe onderwijsperceel ligt aan de Sportweg, helemaal omgeven door groen en rust. De Vormgeving van de school is daar op toegespitst en dat is het beste te zien aan de weelderige tuin om het complex heen. Om half vier druppelen de genodigden binnen. “Het was geweldige opening, met een warme belangstelling van buren, mensen uit school, ouders en leerlingen”, aldus Frank Kraus, de vestigingsdirecteur. De feestelijke openingsmiddag wordt bekroond met een receptie die om half vijf startte en de mogelijkheid tot het krijgen van een rondleiding door het gebouw. “De tour werd geleid door leerlingen uit de tweede klas.”

De gasten werden achter de school over de grote trap de school in geleid. Ze kwamen dan recht in het hart van de school, de aula. Dat was ook de plaats waar het nu te doen was. “We wilde op een aparte en symbolische manier de opening laten gebeuren en we dachten; hoe kan dat beter dan door een uil die de sleutel brengt, die staat voor wijsheid en in de verschillende speeches die er gehouden zijn, klonken wijze woorden”, zegt Frank vol trots.

foto: Nico Kat

Nadat frank de sleutel van de school had gekregen van de slimme uil, was er nog een verrassing. “De trap die te zien is vanuit de aula was ingepakt met een blauwe doek en toen stonden brugklassers één voor één op. Ze stelden zich voor en zeiden: “ Dit is míjn school. Vervolgens renden deze kinderen naar achteren en zei de jongste leerling; dit is míjn school en die verklaar ik nu voor geopend”, als Frank dit verteld is hij volledig ontroerd, “Daar doe je het toch voor”. Door verschillende sprekers werd erop gehamerd dat dit een school is waar leerlingen zich fijn voelen en zich zo goed kunnen voorbereiden op de toekomst.

De scholieren zijn dan ook er betrokken geweest bij de inrichting van het complex. De keuze van het meubilair is zelfs voor een deel door hen gedaan en met de binnenhuisarchitect is dat gerealiseerd. De keuze van de kleuren van de vloeren en muren is ook in hun handen geweest. Je ziet vaak dat scholieren op de basisschool vaak erg blij worden van veel kleur, hier is door de jeugd gekozen voor natuurtinten. “Ook tijdens deze opening heeft de organisatie de leerlingen gevraagd voor diverse taken, de jongeren uit de vierde klas werden gevraagd om de gasten te helpen met het parkeren en de derdeklassers kregen de vraag om te helpen bij het bedienen. Nu was hun hulpvaardigheid weer enorm groot. Tenslotte liepen er mensen uit de tweede klas mee met groepjes gasten om hun te begeleiden tijdens een rondleiding.”

In de toekomst sluit Frank Kraus het niet uit dat de school ook gebruikt gaat worden voor andere activiteiten dan alleen maar lesgeven. Zowel de kantoren, als de buurtbewoners mogen de schoolvertrekken in overleg gebruiken voor diverse activiteiten voor wat er maar in de wijk speelt.