Samen knutselen maakt alles makkelijker

In januari van dit jaar is WatTwest in het wijkcentrum ’t Sant begonnen met een knutselclub. “Er zijn genoeg mensen die knutselen heel leuk vinden, maar er gewoon geen tijd voor kunnen vinden. Ze werken de hele dag buitenshuis en  zijn blij als ze dan thuis zijn,” aldus Annette, één van de dames die de club begonnen is. Eigenlijk kun je de club zien als een stok achter de deur. Als je een plaats en een tijd afgesproken hebt om iets te gaan doen, zeg je niet zo makkelijk meer af. Het is te vergelijken met sporten, dat gaat ook makkelijker als er een afspraak is.

WatTwest staat voor ‘Werken Aan de Toekomst van Tilburg West’ en is actief in de wijken Wandelbos, de Reit en het Zand. De wijkcoöperatie zorgt, door en voor bewoners, voor een betere leefbaarheid in de eigen buurt. Speerpunten hierbij zijn leren, werken en de wijk. Het idee achter deze knutselclub is dan ook dat het altijd leuker is om iets samen te doen, dan alleen. Bij het begin van de club lag er niet echt een plan klaar. “Wij vinden het leuk om dingen zelf te maken en we dachten dat er vast wel meer mensen met die hobby zijn. Als je dat dan samen doet stimuleert dat, maar de deelnemers komen op die manier ook met anderen in contact en zijn een avondje weg”, vertelt Annette.

Het is om de week op dinsdagavond vanaf half acht tot half tien in wijkcentrum ’t Sant. Je moet je eigen spullen meenemen en de toegang is gratis, het is eigenlijk een vrije inloop. “Het is niet zo dat wij een cursus geven. Het is de bedoeling dat we gewoon een avond gezellig met elkaar fröbelen. Iedereen neemt ook mee waar zij of hij zelf zin in heeft om te maken, dus niets moet en alles mag”, verduidelijkt Annette.

Er gaan geen activiteiten komen die opgelegd worden. “Het is niet zo dat er een begeleiding is die zegt wat er gaat gebeuren. Wij zorgen er alleen voor dat het een gezellige avond is en je doet verder gewoon datgene wat je leuk vindt.” Iedereen uit de wijk is dus van harte welkom om te mee te doen.

Voordat de club begon was er nog niet veel reclame gemaakt, wat als gevolg had dat de knutselclub langzaam op gang kwam. “Wel stond het natuurlijk vanaf de eerste keer op de website van ‘watTwest’”, haast Annette om te zeggen. “We zijn vanuit de overkoepelende organisatie bezig om meer te gaan doen aan communicatie. Daarvoor willen we een afspraak maken met een aantal studenten van de Rooi Pannen. Het idee is dat er een programma komt om flyers te maken en die worden dan ook voor de knutselclub gemaakt.” Dat is nog wel toekomstmuziek, maar er is gekozen om alvast te beginnen met de inloopavonden. In het begin is er de hoop dat de deelnemers vooral komen door mond-tot-mondreclame.