Theresialyceum

Een school voor iedereen samen

In 1926 werd de Sint Theresia HBS opgericht, deze school zou later het huidige Theresialyceum zijn. “Het grootste verschil tussen toen en nu is dat het toen een school voor meisjes was, nu is dat natuurlijk allang niet meer zo”, aldus Tomas Oudejans, die sinds bijna acht jaar rector is. Deze school bestaat alweer negentig jaar. Ook kan dit jaar de voltooiing van de verbouwing gevierd worden. “Het uiterlijk van de school past nu meer bij de vorm van lesgeven, die is degelijk en dynamisch.”

De katholieke signatuur blijft tot het eind van de jaren zestig een prominente rol spelen in het schoolleven van alledag. Het schooljaar wordt geopend en afgesloten met een eucharistieviering in de kerk, docenten zijn verplicht belijdend katholiek, typisch katholieke feestdagen leveren een vrije dag op, ieder klaslokaal heeft een eigen kruisbeeld, de school heeft een eigen kapel, er zijn schoolretraites en lang is er een gebed voor de lessen. Midden jaren zestig treedt de secularisering gestaag in. De religieuze naam wordt afgelegd en het St. Theresialyceum heet voortaan Theresialyceum. “Dat is het grootste verschil met negentig jaar geleden en nu, ik ben geen non”, zegt Oudejans lachend.
In het licht van het proces waarbij het maatschappelijk leven zich steeds meer gescheiden ontwikkelt van de kerk en het geloof treedt in 1970 ook de eerste niet-zuster aan als rector. Het Odulphuslyceum had besloten om naast jongens ook meisjes toe te laten. Dit leverde toelatingsproblemen op en daarom werden in september 1971 de eerste jongens op het Theresialyceum toegelaten. De modernisering van de school lijkt een nieuwe weg ingeslagen.
Dat toenemen van het aantal leerlingen brengt problemen met zich mee. In schooljaar 2015/2016 is de school dan ook helemaal verbouwd, onder andere zijn de lokalen vergroot. “We hadden gewoon geen ruimte genoeg, we hadden zelfs geen kantine”, vertelt de rector tijdens een rondleiding door de vernieuwde school.
Er is een aantal verschillende redenen waarom het gebouw toe was aan een verbouwing. Als eerste zijn er voor de nieuwe manier van lesgeven grotere lokalen nodig. “De leerlingen moeten in dezelfde ruimte meerdere zaken kunnen doen, praktijk en theorie kan dan samen” legt Tomas Oudejans uit. De eerste reden is dus om diversiteit in het lesgeven te kunnen realiseren.
Ten tweede was het gebouw zodanig verouderd dat de energierekening torenhoog was en dat kon anders. De ramen waren enkel glas en de muren waren zonder isolering opgetrokken, in de winter was het binnen gewoon koud. Na de verbouwing is er fatsoenlijke klimaatregeling. “Toen de verbouwing klaar was, kwam er een periode dat het extreem warm was in Nederland, iedereen was toen zeker erg blij met de koeling”, weet de rector te vertellen. Dat het binnen aangenaam is, wordt geregeld door een put van 75 meter diep, hierin wordt het grondwater bereikt en dat wordt gebruikt om in de school de temperatuur te halen. De tweede reden is dus heel eenvoudig, de oude bouw was niet meer van deze tijd.
Over de derde reden is het al gegaan, het oude gebouw was te klein voor alle leerlingen van nu. “De school was vijftig jaar geleden op deze locatie gebouwd voor een aantal van achthonderd en nu is de populatie al veertienhonderd jeugdigen”, verteld de rector.
De laatste reden is dat het onderwijs en het gebouw aan dezelfde stijl moeten voldoen, volgens de rector. “Het onderwijs is sterk gemoderniseerd en daar kan de architectuur niet bij achter blijven, er worden heel andere dingen van een schoolgebouw verlangd.”
Dit jaar bestaat het Theresialyceum negentig jaar, volgens de rector is er een goede leef- en leeromgeving te vinden. Hij wil daarmee zeggen dat de leerlingen zich veilig voelen op deze school. “De saamhorigheid is groot, of je nu op de HAVO of het VWO zit, dat maakt helemaal geen verschil. Door de driejarige brugperiode kent ook iedereen elkaar”, aldus Tomas Oudejans.
In de eerste week van oktober is het jubileum groots gevierd. “Er was een feestavond in 013, een bezoek aan de Efteling en een cultuur- en bewustwordingsdag met als thema Afrika”.