Traverse

foto: Nico Kat

Het wordt moderner bij Traverse

Sinds november vorig jaar is er begonnen met de nieuwbouw van de gebouwen aan de Reitse Hoevenstraat nummer zes. Daar biedt Traverse opvang en begeleiding aan mensen die door diverse redenen dakloos zijn of dat dreigen te worden. “Uiteindelijk is het onze missie dat we de cliënten helpen weer zo zelfstandig als mogelijk verder te kunnen in de maatschappij, wij begeleiden hen daarbij en kijken naar de mogelijkheden die er zijn”, aldus Aniek Abrahams, beleidsmedewerker bij Traverse.

De reden van de nieuwbouw is dat de gebouwen van Traverse verouderd zijn. “De kijk die er jaren geleden was op opvang is anders dan nu. De huidige woongebouwen zijn niet toereikend voor datgene wat we willen bieden”, legt Aniek uit. Modernisering is noodzakelijk om ook in de toekomst goede opvang en begeleiding te kunnen bieden. Nicole Verschueren, communicatiemedewerker bij Traverse, geeft een voorbeeld; “nu hebben cliënten vaak niet voldoende mogelijkheden om zelf een maaltijd te koken, terwijl zelfredzaamheid belangrijk is voor wanneer iemand weer zelfstandig gaat wonen.”

Er is begonnen met de bouw van een nieuw techniekgebouw, om van daaruit de verdere nieuwbouw te kunnen aansturen. Al het werk zal gefaseerd gaan verlopen. “Dat wil zeggen dat eerst een gebouw wordt gesloopt, daarna wordt er een nieuw woongebouw neergezet. Pas daarna is het volgende bouwwerk tegen de vlakte gewerkt. Hiervoor is gekozen zodat de opvang gewoon door kan gaan. Ons streven is dat de cliënten zo weinig mogelijk last ondervinden van deze herbouw; cliënten kunnen gedurende het werk gewoon op de huidige locatie blijven wonen. Pas wanneer er een nieuw woongebouw staat, zullen zij verhuizen. Het kantoorpersoneel dat op deze plaats werkt is inmiddels tijdelijk ergens anders aan het werk”, vertelt Aniek.

“De allerbelangrijkste verandering is dat de cliënten straks een stuk meer privacy zullen hebben, het worden allemaal individuele wooneenheden met eigen sanitaire voorzieningen. Mensen krijgen veel meer mogelijkheden om voorbereid te worden op een zelfstandig leven”, kijkt Aniek vooruit.

Wijkfunctie
Het is de bedoeling dat Traverse na de nieuwbouw meer een wijkfunctie krijgt. “Wij zouden het heel mooi vinden als er veel interactie is met de buurt waarin we leven, er is natuurlijk al een wijkrestaurant. Eetcafé de Bron is van maandag tot en met vrijdag tijdens de koffie en de lunch voor iedereen open”, vertelt Aniek. “Onze gerechten worden gemaakt door cliënten van Traverse. Elke dag kunt u genieten van dagverse gerechten en een gevarieerd menu met vriendelijke prijzen, maar iedereen is ook welkom voor een kopje koffie.” Op het moment valt het gebouw waarin het eetcafé is gevestigd nog niet op, het is niet goed zichtbaar vanaf de doorgaande weg. In de nieuwbouw zal het eetcafé meer zichtbaar zijn vanaf de doorgaande weg. Het gebouw met het restaurant is het enige gebouw dat niet gesloopt wordt. “Dit is in 2012vernieuwd en sluit straks aan bij de nieuwe woongebouwen op het terrein”, vertelt Nicole. Er komt een plein waar alle gebouwen en faciliteiten omheen gebouwd worden. Er gaat nog een wasserette komen en een fietsenmakerij. Volgens Aniek gaan die twee dingen eraan bijdragen om de banden met de wijkbewoners aan te halen; “het nodigt mensen uit om naar het terrein te komen.”

De nieuwbouw gaat niet meer plaats innemen dan dat het terrein nu groot is. Ook het aantal cliënten dat Traverse opvangt zal gelijk blijven. “Je ziet nu dat de huidige gebouwen vrij laag zijn, met de nieuwbouw zullen de gebouwen wat meer de hoogte ingaan” zegt Aniek.
De planning is dat alles klaar is in 2020.