Vrienden van de Hasseltse Kapel

foto: Nico Kat

Het oudste monument van Tilburg treedt naar buiten

De Stichting Vrienden van de Hasseltse Kapel zorgt ervoor dat er extra geld is voor behoud van oudste monument van Tilburg. De voorzitter van deze groep mensen is Marie Therese Blomme. “Ik doe niet alles alleen hoor, het bestuur van de stichting bestaat uit zes mensen. William Hermans is de penningmeester en Joost van den Eerenbeemt is de secretaris, verder zijn er nog Janny Zoontjens-Mutsaers, Herman Verhoeven en Matton van den Berg,” aldus Marie Therese. Janny neemt vooral het werk rondom de evenementen op zich en is tevens de eigenaresse van het restaurant ‘Postelse Hoeve’. Matton heeft zitting in het bestuur namens de Beheerstichting van de Hasseltse Kapel.

“Stichting Vrienden van de Hasseltse Kapel probeert ‘vrienden’ te werven om allerlei verschillende extra zaken voor de kapel te bekostigen, omdat dit geld niet kan komen uit het potje van de Beheerstichting. Deze laatste is er voor de lopende dingen”, vertelt Marie Therese. Zij geeft aan dat we hierbij moeten denken aan bijvoorbeeld de kerstverlichting, extra geld voor een verbouwing of een nieuwe mantel voor Maria.

Ook is het een taak voor de vrienden om de Hasseltse Kapel meer bekendheid te geven in de gehele stad en daarbuiten. “We doen door het jaar heen vijf grote en duidelijke activiteiten, die kalender wordt gemaakt in november. Dan is het handig dat Matton in het bestuur zit namens de Beheerstichting, hij zorgt dat we korte lijntjes hebben”, legt Marie Therese uit.

Dit jaar is er begin april een paasactiviteit geweest speciaal voor kinderen. “Daarvoor is er samengewerkt met kinderen van een school in de Burgemeestersbuurt, zij hadden Palmpasen stokken gemaakt en zijn daarmee naar de Kapel gekomen. Op het terrein rondom het monument was een verteller aanwezig die een apart paasverhaal vertelde en er was muziek, vanuit hier werden de stokken en kleurplaten in optocht gebracht naar de zieke bewoners van de Hazelaar”, zo wil de Stichting ook de kinderen bewust maken. “Voor de jeugd doen we ieder jaar rondom Pasen wel iets, maar elk jaar iets anders.”

Tijdens de meimaand, Mariamaand, staat er buiten bij de Hasseltse Kapel op zon- en feestdagen de Vriendenkraam. “Om nieuwe deelnemers te werven, we hebben daar onder andere Mariakuukskes die verpakt worden door een bepaald bedrijf met onze huisstijl, maar ook speciale wijn, het Hasselts Mo-nu-ment. Dat laatste is pas sinds twee jaar en een deel van de verkoopprijs is dan ook voor de stichting”, licht Marie Therese toe. Eind juni is er een vriendenavond; “tijdens deze avond is er altijd iets anders te doen, er is ooit een koor geweest, maar dit jaar is er gekozen voor een lezing. ‘De ontmoeting tussen Christenen en Moslims, kans of bedreiging’ laat zien dat de Kapel voor iedereen openstaat.”

“In oktober is weer onze traditionele filmavond waar iedereen kan komen, of je al vriend bent of niet. Tot slot is er aan het einde van het jaar het kerstevent, dat is altijd in samenwerking met de Postelse Hoeve.”

De vrienden hebben een gezamenlijke website met de Beheerstichting van de Hasseltse Kapel, daarop worden alle activiteiten vermeld en is de hechte samenwerking ook weer goed duidelijk. Als er iets te doen is in of rondom het monument wordt er dan ook een persbericht uitgegeven naar alle media in de omgeving, groot of klein. “We zijn blij dat het zo actief wordt opgenomen.” De deelname aan de activiteiten varieert erg: “soms komen er ongeveer vijftig mensen en dan weer slechts vijftien, maar eigenlijk maakt het aantal niet zoveel uit, het gaat om het samenzijn en dat iedereen er iets uithaalt.”

De Stichting Vrienden van de Hasseltse Kapel is opgericht in 2009 door de toenmalige voorzitter van de Beheerstichting, met name om alles anders te gaan doen. Marie Therese vertelt daar het volgende over; “ik ben nu zes jaar voorzitter en die tijd hebben we ook daadwerkelijk een aantal dingen kunnen realiseren.”