Wandelbosmarkt

De Wandelbosmarkt zorgt voor eenheid in de wijk

Op tweede Pinksterdag, 16 mei, worden er in de wijk het wandelbos ongeveer 200 kramen neergezet en voldoende tenten voor entertainment. Voor de twaalfde keer wordt de Wandelbosmarkt gehouden. Dit jaar valt het weer een beetje tegen, dat is ook te merken aan het bezoekersaantal. “Maar er is deze middag ook een wedstrijd van Willem II, dat kan ook de reden zijn dat er minder mensen dan vorig jaar naar de markt komen”, aldus Gerard v.d. Made, hoofd coördinatie van het evenement.

Twaalf jaar geleden werd de Wandelbosmarkt voor de eerste keer gehouden. De gemeente vond toen dat er nodig iets in de wijk georganiseerd moest worden om de verbinding tussen de bewoners te vergroten, hiervoor werden de verschillende commissies van huurders bij elkaar geroepen en samen stonden zij aan de wieg van de eerste Wandelbosmarkt. “Een markt heeft de gave om mensen met elkaar te verbinden, al verschillen de mensen nog zoveel. Niet alleen het verkopen stond centraal, maar wij hebben toen ook gezorgd voor horeca en entertainment. Zodat het ook een gezellige plek was waar gepraat werd onder het genot van een hapje en drankje”, legt Gerard uit.
In het begin van de markt was alles wel even anders, er waren ‘maar’ honderd kramen en het vermaak bestond uit enkele demonstraties van bijvoorbeeld de plaatselijke judoclub. De eerste tien jaren had het evenement ieder jaar een ander thema, iets dat met de wijk te maken had. Enkele onderwerpen waren multiculturele wijk, veiligheid in de wijk en sport. “Er wonen in onze buurt per slot van rekening verschillende culturen”, aldus Gerard.
Vandaag de dag bied de Wandelbosmarkt een podium aan de verenigingen uit de omgeving. Bijvoorbeeld de scouting ‘The Challenge’ heeft er een klimtoren staan. Dat trekt de gehele dag mensen. “Het mes snijdt dan eigenlijk aan twee kanten. De organisatie van de Wandelbosmarkt heeft hulp en de vereniging krijgt extra bekendheid. Wij zouden graag zien dat meerdere mensen uit het verenigingsleven deze weg vinden”, zegt Gerard over de profilering van het verenigingsleven.
De Wandelbosmarkt is in het geheel geen commercieel gebeuren, de gehele organisatie is gebaseerd op vrijwilligers. “Er zijn ongeveer twintig tot 25 mensen die goedmoedig de hele dag klaarstaan, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Het opbouwen van de tenten begint al om half vier in de nacht. Gelukkig komen er steeds meer mensen helpen, dit jaar voor het eerst ook uit andere culturen. Zonder deze hulp zou het evenement niet plaats kunnen hebben op deze manier”, aldus Gerard. De hoop is er dat er volgend jaar meer mensen zijn die komen helpen. Volgend jaar is de markt weer, maar de datum is dan 5 juni. De verkoop van de kramen zal in januari beginnen.
Elke editie zijn er wel dingen die beter kunnen. Zo was de toiletwagen dit jaar echt een succesnummer. Voorheen waren er altijd dixies, maar vaak waren die al vroeg op de dag niet meer fris te noemen. Het sanitair in de wagen wordt doorlopen schoongemaakt. “Dit jaar vormde de grote hoeveelheid afval een probleem. Het vormt nu een uitdaging om daar een oplossing voor te vinden,” vertelt Gerard.
Om veel bezoekers te krijgen op de Wandelbosmarkt probeert de organisatie ieder jaar weer veel aandacht te geven aan het evenement. “Alle media worden aangeschreven met informatie, maar het wordt weinig opgepakt. Alleen door wat plaatselijke nieuwsbrengers. Wel geven we veel bekendheid aan de markt via de sociale media, via facebook hebben we een eigen pagina. Ook was er dit jaar opnieuw een poster gemaakt, die we op veel plaatsen hebben opgehangen”, aldus Gerard. Op de poster stonden ook de artiesten die Anita, de vrouw van Gerard, ook dit jaar geregeld had. Michael Humble, Ferry Goorden, Bas Hutten, Frank Smeekens en Ferry de Lits zijn in Tilburg niet de minste zangers en dat is uit het enthousiasme van de aanwezigen dan ook wel gebleken. Aan de drukte was de gezelligheid van de dag helemaal wel af te lezen.