Zonnestraaltjes

Al vier jaar zorgt de Zonnestraal voor net een beetje extra

De Zonnestraal is een club voor kinderen tussen de vier en twaalf jaar afkomstig van het speciaal onderwijs of die eerst op de Piep-club hebben gezeten. “Op de ‘Piep zei de muis’-club zitten deelnemers tussen de vier en de zeven jaar die wel een extraatje verdienen. Omdat ze bijvoorbeeld een familielid hebben dat chronisch ziek is of even niet zo lekker in het vel zit. Aansluitend aan de piepclub kunnen zij meedoen aan de zonnestraal,” aldus Roos van Esch, de oprichtster van de Zonnestraal. De deelnemers van de Zonnestraal komen eens in de twee weken op donderdag bij elkaar, van half vier tot vijf uur, in MFA Het Kruispunt. “Op het moment zijn er negen kinderen vast ingeschreven, dat wil zeggen dat ze er iedere opkomst bij zijn. Toch verschilt het aantal iedere keer wel, we streven naar een groep van tien, er zijn dus nog plaatsen”.

Stagiaire Noor legt uit hoe de werving verloopt. “Ik ben naar scholen voor speciaal onderwijs geweest om daar nieuwe inschrijvingen te zoeken. We hebben posters met het activiteitenaanbod opgehangen, maar we kregen wel veel te horen dat er voor de leerlingen een groot aanbod in naschoolse activiteiten is. Op een enkele school mochten we een stukje plaatsen in de nieuwsbrief.” Toch blijft de beste wervingsmethode, de mond-tot-mondreclame. De enthousiaste ouders van kinderen die al ingeschreven zijn, vertellen het door.
Bijeenkomsten verlopen altijd volgens een vast stramien. “De kinderen worden opgevangen in de ontmoetingsruimte, we zorgen dat daar altijd iemand van de organisatie zit. Dat is bekendheid voor de kinderen. Vervolgens gaan de kinderen mee naar de ruimte waar de activiteit plaatsvindt en daar openen we met ranja en een koekje. Daarna gaan we beginnen met een inleidend filmpje, om iedereen gericht te krijgen op het thema. Na het inleidende gedeelte volgt de eigenlijke activiteit, die ligt meestal op het gebied van knutselen of bewegen. Als slot wordt er duidelijk afgesloten, zodat de deelnemers weten dat het voorbij is”, aldus Roos. Duidelijkheid is erg belangrijk voor deze doelgroep.
De groep wordt begeleid door twee professionele krachten en zij doen het werk samen met op dit moment twee vrijwilligers, Chantal en Ricardo. Beide verlenen wat hand- en spandiensten en dat doen ze erg goed. Ricardo werkt voor het serviceteam van Amarant in de wijk en het begeleiden van de Zonnestraal is één van zijn taken. “In het begin deed ik enkel kleine dingetjes, zoals kopiëren en ranja inschenken. Ik voelde mezelf toen net één van de kinderen. Ik heb toen ook aangegeven dat ik graag wat meer in de organisatie betrokken wilde worden. Gaandeweg ben ik mezelf echt als een begeleider gaan zien”, aldus Ricardo.
Een mededoel van de Zonnestraal is ook een stukje participatie, kinderen uit deze doelgroep al op jonge leeftijd in contact brengen met mensen uit de wijk. “Ieder jaar gaan we koken bij Resto van Harte. We bereiden dan met de deelnemertjes een maaltijd, voor de mensen uit de wijk. Je merkt dat beide partijen dit als leuk ervaren. Contact leggen is voor deze doelgroep vaak nogal spannend”, aldus Roos van Esch.